ขั้นตอนการผลิตเห็ดหลินจือมิน

ขั้นตอนการผลิตเห็ดหลินจือมิน แบ่งขั้นตอนสำคัญได้ 3 ขั้นตอนดังนี้ คือการปลูกเห็ดหลินจือ กับการสกัดเห็ดหลินจือ และ การบรรจุเห็ดหลินจือ

ขั้นตอนการปลูก การปลูกเห็ดหลินจือแดง ขอย้ำต้องเป็นหลินจือแดงเท่านั้นจะใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบปิด ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งความชื้น แสงสว่าง และปริมาณสารอาหารที่เห็ดหลินจือแดงควรจะได้รับเพื่อที่จะให้ได้เห็ดหลินจือแดงที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ และปริมาณสารสำคัญ ที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การปลูกเห็ดหลินจือ

ขั้นตอนการสกัด กรรมวิธีการสกัดเห็ดหลินจือแดงเราใช้กรรมวิธีการสกัดแบบHot-Water Extraction ซึ่งเป็นการสกัดด้วยไอน้ำ ภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม โดยจะเริ่มจากการนำเห็ดหลินจือแดงที่มีคุณภาพสูงสุดที่เก็บเกี่ยวได้มาอบแห้งเพื่อเอาความชื้นออกจากตัวเห็ดหลินจือ หลังจากนั้นจึงนำเฉพาะส่วนดอกของเห็ดหลินจือแดงมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วจึงนำไป เข้าสู่กระบวนการสกัดแบบ Hot-Water Extraction เพื่อสกัดสารสำคัญของเห็ดหลินจือแดงให้มีความเข้นข้นสูง ให้ได้สรรพคุณของเห็ดหลินจือแดงที่ดีที่สุดซึ่งกรรมวิธีการสกัดแบบHot-Water Extraction ได้รับการยอมรับว่า สามารถสกัดสาระสำคัญในเห็ดหลินจือ เช่น สารโพลีแซ็คคาไรด์ ออกมาจากผนังเซลล์ของเห็ดหลินจือได้มากกว่ากรรมวิธีการสกัดแบบอื่นๆ

โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน
โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์หลินจือมิน
เครื่องจักรสกัดหลินจือมิน ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรสกัดหลินจือมิน ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 

ขั้นตอนการบรรจุ การบรรจุก็เป็นเรื่องสำคัญ โรงงานของเรามีมาตราฐานการผลิต ที่ได้รับการรับรอง(International Industrial Certification)จาก haccp และ iic

รับรองมาตราฐานเห็ดหลินจือ
รับรองมาตราฐานเห็ดหลินจือ
รับรองมาตราฐานเห็ดหลินจือมิน
รับรองมาตราฐานเห็ดหลินจือมิน

การจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ใบรับรองการจำหน่าย เห็ดหลินจือมิน
ใบรับรองการจำหน่าย เห็ดหลินจือมิน
ใบรับรองการจำหน่าย เห็ดหลินจือมิน
ใบรับรองการจำหน่าย เห็ดหลินจือมิน