โรงเพาะเห็ดหลินจือแดง

โรงเพาะเห็ดหลินจือแดง
โรงเพาะเห็ดหลินจือแดง เราใส่ใจคัดสรรเห็ดหลินจือแดงที่เจริญเติบโตตามมาตรฐานซึ่งมีสารสำคัญทางยาย่างครบถ้วน และที่สำคัญเห็ดหลินจือแดงที่เราคัดสรรมาสกัดเป็นหลินจือมินนั้น ปราศจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆอย่างแน่นอน เพราะเราทำการย้ายฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือแดงทุก2ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดจุลลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในดิน ดังนั้นคุณมั่นใจได้ว่าเห็ดหลินจือแดงที่เราเลือกมาสกัดเป็นหลินจือแดงที่เราเลือกมาสกัดเป็นหลินจืมมินนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน

เห็ดหลินจือมินแดง ประเทศไทยของแท้

เราใส่ใจดูแลควบคุมคุณภาพสารสกัดให้ได้มาตรฐาน โดยห้องปฎิบัติการที่เราใช้ตรวจคุณภาพสารสกัด จากเห็ดหลินจือแดง ได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพจากประเทศเกาหลืใต้ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าหลินจือมินทุกเม็ดที่คุณรับประทานนั้น มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

โรงเพาะเห็ดหลินจือแดง

linhzhimin-Lingzhi-thailiand-red