เรียนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลินจือมิน

ตามที่มีข่าวเรื่องการพบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์หลินจือมิน นั้น บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้เร่งรัดการแต่งการตรวจสอบ และตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดทั้งด้วยตัวเองและกับโรงงานผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์หลินจือมินเห็ดหลินจือแดงสกัดรูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและบรรจุสำเร็จ นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มีกระบวนการผลิตซึ่งมีมาตรฐานสูงทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้ทำการตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในล็อต และช่วงเวลาเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวว่ามีการปนเปื้อนโดย ได้รับผลการตรวจพิสูจน์ว่าไม่พบสารปนเปื้อนหรือสารแปลกปลอมแต่อย่างใด