หลินจือมินสกัดอยู่ในรูปของ ซอฟแคปซูลเจล

เจล ดียังไง ?

หลินจือมินสกัดอยู่ในรูปของซอฟแคปซูลเจล ซึ่งดูดซึมได้ 80–100% ใช้เวลา 5–15 นาที ในการดูดซึมเข้าสู้ร่างกาย ซึ่งดีกว่าแบบผง ที่ดูดซึมได้ 10–50% ใช้เวลา 2-4 ชั่วโมงในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ช่วยให้เรารับประทานหลินจือมินในปริมาณที่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่น 2-3 เท่า แต่ได้รับสารสำสัญที่มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ

วิวัฒนาการ การสกัดเห็ดหลินจือ

วิวัฒนาการ-การสกัดเห็ดหลินจือ

 

เปรียบเทียบหลินจือมินสารสกัดในรูปแบบเจล ดีกว่า แบบผง และ แบบน้ำ ยังไง?

หลินจือมินสกัดอยู่ในรูปของซอฟแคปซูลเจล