สรรพคุณเห็ดหลินจือ

1.เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี ค.ศ.1997 Sheng-Yuan WANG(เซิ่ง หยวนหวัง) และทีมนักวิจัยชาวจีน ทำการวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณเห็ดหลินจือที่ Veterans General Hospital-Taipei (โรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเป) โดยเขาและทีมงานได้นำเซลล์ที่เป็นโรคมะเร็งไปเพาะเลี้ยงในจานเลี้ยงเชื้อร่วมกับสารสกัดเห็ดหลินจือแล้วนำเซลล์จากจานเพราะเลี้ยงมาทดสอบทุกวันที่1,3 และ5 ซึ่งพบว่า เห็ดหลินจือที่ถูกเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเป็นผลให้เห็ดหลินจือมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเซลล์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ลดความดันโลหิตและบำบัดโรคหัวใจ ปี ค.ศ.1980 นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ทำการศึกษาวิจัยซึ่งได้ผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่า สารสำคัญที่ช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันในเลือดคือ กรดกาโนเดอริค ที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือด ยังพบอีกว่า เห็ดหลินจือมี สารอัลคาลอยด์ ซึ่งสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานในผนังของเส้นเลือดของหัวใจ

3.ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ปี ค.ศ.2010 LIN Zhi-Bin(หลิน ซือ บิน) นักวิจัยชาวจีนได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของเห้ดหลินจือที่ Peking University Health Science Center, Chaina(ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยปักกิ่ง) โดยให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือ คือสาร Polysaccharides(สารโพลิแซ็กคาไรด์) แก่หนูทดลองซึ่งผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่าเห็ดหลินจือสามารถลดระดับ Cholesterol, LDL(ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดเลว) และ triglyceride(ไตรกลีเซอรไรด์) ในเซลล์ของหนูทดลองได้

» “ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ละบุคคล“