มาตรฐานโดย สัญลักษณ์ Samsung และ Halal

มาตราฐานการผลิต เห็ดหลินจือมิน

หลินจือมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย สัญลักษณ์ Samsung และ Halal แล้วนะคะ

• ซึ่งสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Samsung เป็นสินค้าที่ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือระดับสากล รับรองโดย บริษัท ซัมซุง ของประเทศเกาหลี

• และ สัญลักษณ์ Halal เป็นสินค้าที่การันตีว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบระบบการผลิตว่ามีความสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อน หรือสิ่งต้องห้าม พี่น้องชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ค่ะ ^_^