คุณสมบัติของเห็ดหลินจือมิน

หลินจือมิน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เป็นการผสมผสานกันระหว่างสารสกัดเห็ดหลินจือแดงกับวิตามินและแร่ธาตุ ในรูปแบบแคปซูลเจล ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดูดซึมง่าย ให้ประโยชน์ต่อร่างกายสูงสุด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลี โดยเป็นสินค้านำเข้าของบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนสินค้าภายใต้ชื่อ หลินจือมิน สินค้าหลินจือมินได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงสกัด ตราหลินจือมิน

» GMP from Korean Food and Drug Administration
» IIC HACCP
» ISO 9001:2008
» สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

 

GMP-เห็ดหลินจือมิน IIC HACCP-เห็ดหลินจือมิน ISO 9001 2008-เห็ดหลินจือมิน

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแต่ของละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง