ขั้นตอนการปลูกเห็ดหลินจือแดง

ขั้นตอนการปลูก

การปลูกเห็ดหลินจือแดงจะใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบปิด ที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งความชื้น แสงสว่าง และปริมาณสารอาหารที่เห็ดหลินจือแดงควรจะได้รับเพื่อที่จะให้ได้เห็ดหลินจือแดงที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และปริมาณสารสำคัญ ที่มากที่สุด